Yomex Logo
Клиент: WCDN

4-7 май 2014, София Хотел Балкан –  11-та Световна конференция на Световна мрежа на лекарите християни / World Christian Doctors’ Netwrok WCDN. Yomex Travel & Events Ltd. е официалната агенция-партньор за организацията на това събитие, което посрещна над 300 делегати – лекари от 48 страни от всички континенти, които се събраха да дискутират по темата “Медицина, наука и духовност”.